2008 Malaga

Fredrik, Lotta, Oscar och Linus.
Staffan och Birgitta. SDC lägenheten.